1

Statusbesiktning med åtgärdsförslag

Att känna till statusen på sin anläggning och vilka kostnader man kan förvänta sig de kommande åren är viktigt för alla fastighetsägare med budgetansvar. Vi går igenom din anläggning noga efter de förutsättningar som gäller och pekar på vad som behöver göras och i vilken tidsaspekt ihop med ett budgetpris för de föreslagna åtgärderna.

Entreprenad Upphandlingsunderlag enligt AMA, ABFF

Vi hjälper Er att upprätta kompletta upphandlingsunderlag som bygger på EL AMA vilket borgar en kvalitetsnivå och en praxis för att erhålla en bra produkt. Upphandlingsunderlagen är uppdelade i 2 delar: – En teknisk beskrivning över de åtgärder som ska göras med detaljerade dimensioneringskrav på produkterna som ska levereras. – Administrativa Föreskrifter gällande förutsättningarna för hur entreprenaden får bedrivas. Underlagen skickas sedan ut till valda entreprenörer som passar för den typ av arbete den aktuella entreprenaden avser och efter anbudstiden kan anbuden jämställas och utvärderas efter samma principer.

Projektledning

Har du inte själv kunskap eller tid att driva projektet erbjuder vi våra tjänster från upprättande av entreprenadkontrakt till projektstyrning med löpande byggmöten under entreprenadens framskridande.

Entreprenadbesiktning

Entreprenad eller Slutbesiktning säkerhetsställer att beställaren fått avtalat material och rätt mängd att kvalitén på arbetet är yrkesmässigt utfört. Våra besiktningsmän är utbildade entreprenadbesiktningsmän hos SBR Byggingenjörerna och åtar oss entreprenadbesiktningar av lyftanordningar, portar och rulltrappor.

Kapacitetberäkningar

Att ha rätt antal hissar i en byggnad och att de har rätt storlek för det antal personer som arbetar i huset är av yttersta vikt. Vem vill börja morgonen med att köa för att komma till kontoret eller vem vill köa in eller ut från lunchen.

Rådgivning

Alla hissar på marknaden måste enligt lag ha en skötselfirma som regelbundet tar hand om hissen. Men hur mycket bör ett service avtal kosta och vilken avtalsform är den rätta just för er hiss? Att en hissreparation faktura kan tyckas dyr är säkert ingen nyhet för någon. Att det dyker upp frågor gällande samma faktura som t.ex.: vad betyder alla dessa benämningar, förkortningar, rimligheten i materialkostnad eller rimligheten i angivna arbetstimmar. Vi hjälper Er till ett avtal som passar bäst för Er hiss. Vi hjälper Er även att kontrollera att avtalet efterföljs genom driftmöten, statskontroller m m. Vi är kundens bollplank vid löpande fakturafrågor. HISSKON AB -garanterar mervärde i er förvaltning.