Hisskon AB

Vi är ett växande fristående konsultföretag med spetskompetens inom hissar, portar och rulltrappor. Företaget (f.d. Hisskompetens Malmö AB) startades av ägaren, Dragan Drazic år 2012, har sitt säte i Malmö.
Våra kvalificerade konsulter ger tydlig analys, kostnadseffektiva rekommendationer och uppmärksammar detaljer – allt från att krav efterlevs till estetiska överväganden.
Våra dokument är utformade utifrån svensk AMA-modell samt ABFF. Våra kunder finns i
hela landet men framförallt i södra Sverige.
Tveka inte att kontakta oss inför en ombyggnation eller vid nyproduktion där projektering och utredning av hissar är en fråga.
HISSKON AB – garanterar mervärde i er förvaltning-

Rådgivning

Som lekman kan det vara svårt att förstå alla branschspecifika termer eller att upprätta juridiskt bra upphandlingar/beställningar.
Med oss vid din sida kan du känna dig trygg genom hela upphandlingen/entreprenaden.

Entreprenadbesiktning

Hur kontrollerar du att du fått det du köpt av entreprenören? Att arbetet är korrekt utfört.
Vi genomför slutbesiktningar av entreprenader.
Vi är beställarens garanti att levererat material är det rätta att arbete är utfört på rätt sätt och till rätt kostnad.