Vad gör en hisskonsult?

Våra kvalificerade konsulter ger tydlig analys, kostnadseffektiva rekommendationer och uppmärksammar detaljer – allt från att krav efterlevs till estetiska överväganden.
HISSKON AB samlar expertis inom rådgivning, konstruktion och teknik för utformning och förvaltning av vertikala transportsystem, inklusive höghus hissar, kommersiella hissar, varuhissar och räddningshissar.
Inför ett projekt som involverar en hiss så är det många krav och direktiv som måste följas. I samarbete med Hisskonsulter från HISSKON AB så säkerställer ni att ni får med alla delar i rätt tid.
Inför ett inköp av en hissentreprenad gällande service, ombyggnad eller nyproduktion så kan våra Hisskonsulter ta fram ett förfrågningsunderlag så att er hisslösning är av rätt kvalitet och till en konkurrenskraftigt budget.

Vad våra kunder säger om oss?

Mycket kompetent inom branschen.
Besparat både tid och pengar vid upphandling av hiss renovering Rikshem AB
fastigheter i Norrköping.

Ulf Hannell

Fastighetsförvaltare på Rikshem AB

Dragan gjorde ett mycket bra arbete när han hjälpte oss på Rikshem AB med
att teckna ett nytt hisserviceavtal, han har även hjälpt oss med upphandlingar
avseende ombyggnad av hissar, som vi är mycket nöjda med.
Rikshem AB

Kristian Wahlqvist

Fastighetsförvaltare på Rikshem AB

Jag kan rekommendera Dragan och hans tjänster inom hissar och portar. Det
finns många fördelar att anlita Hisskon, dels kan Dragans kunskaper inom
hissar ses ur ett nytt perspektiv och på så sätt finns det möjlighet att få bättre
kvalité, bättre villkor på avtal och på sikt tjäna pengar.

Henrik Rönndahl

Teknisk förvaltare på Kungsleden

Dragan anlitades som besiktningsman för att genomföra garantibesiktningar och efterbesiktningar i Citytunneln gällande entreprenader för rulltrappor och hissar. Under arbetet har han visat en djup kunskap kring tekniken i både hissar och rulltrappor. Han har tagit sig tid till att förklara och motivera anmärkningar under besiktningar. Med sin pedagogiska talang och fackmässighet är jag mer än nöjd med utfallet.
Dragan är trygg, har självinsikt, modig, trevlig, pedagogisk och professionell i sitt arbete. Mina bästa rekommendationer till Dragan, det var ett nöje att arbeta med honom.

Sabina Nesimovic

Förvaltare Malmö Stad